PROGRAM

Týmová Akademie

TOP TEAM

2+1 den
vyladění týmu
na spolupráci

Propojení jednotlivce se sebou, s ostatními až po sladění týmu a vydefinování konkrétní potřeby, na čem dále jako tým pracovat.

Od teorie k praxi, zážitku
a budování návyků

Nedílnou součástí každého našeho programu je fyzické cvičení v přírodě. Je vždy přizpůsobené možnostem a dispozicím lidí se kterými právě pracujeme.

Vychází z konceptu
„Já – Tým – Technologie“

Přinese týmu zvýšení efektivity,
inovativnosti a kvality.

015-humanpictos

• Fyzické zdraví
• Zdravé vztahy
• Finanční zdraví
• Sebehodnota, seberealizace

016-team

TÝM

Zdravý tým základ úspěšné firmy
Týmová spolupráce – diverzita, talenty
Týmové souznění
Efektivita, kvalita, výsledky

009-startup

TECHNOLOGIE

Zvyšování efektivity spolupráce a spolutvorby
Nastavení optimálního sdílení zkušeností a informací, rozvoj inovativnosti
Zlepšování kvality, vedení k důslednosti a dosahování cílů na úrovni jednotlivců a týmu

Harmonogram

 • Navnímání místa, uvolnění, pohyb, klidnění mysli, prodýchání, aktivace energie v těle i mysli
 • Představení se, mindfulness, práce s emocemi
 • Moje představy x realita, filtr způsobený programy a zkušenostmi, otázky, naslouchání 
 • Napojení se na sebe a schopnost napojení na druhé, empatická komunikace
 • Zdraví a energie, pohyb v životě, zdroje síly = já jako lídr sám sobě – leadership začíná u sebe
 • Uvolnění, otevření se…

 

Společná příprava oběda a společný oběd

 

TÝM

 

 • Přijetí změny u sebe a u členů týmu, od emocí k raciu
 • Zapojení druhých a nácvik přístupů „Co navrhuješ“ a „Přímo k věci“
 • Týmová hra v přírodě
 • Přijetí, emoce, nadhled, propojení na osobní talenty, osobní potenciál z týmové hry, konfrontace osobních talentů v kontextu skupiny = každý jsme zodpovědný za své emoce, oběť x aktivní tvůrce svého prostředí a týmu života
 • Matice klíčových kompetencí (zadání na druhý den) s cílem zvědomění já   rámci týmu, jak co nejlépe talenty využít pro sebe a tým

 

Společná příprava večeře a společná večeře

Význam zdravého životního stylu a spánku pro náš organismus, vnitřní pohodu i pracovní výkon

Já jsem součástí týmu

 • Zpětná vazba, zejména její včasnost. Přímost, otevřenost a odvaha. Význam pochvaly, laskavosti a lidskosti. Důležitost těchto aspektů v týmové i firemní kultuře.
 • Kolo zpětné vazby
 • Týmová matice klíčových kompetencí. Role v týmu a diverzita. Formulace osobní matice klíčových kompetencí a její soulad s týmovou. Osobní výzvy a rizika vzájemných konfliktů, mediace jako efektivní nástroj řešení konfliktů

Společný oběd, společná příprava  

TÝM

 • Efektivní využití zdrojů a rozvoj potenciálu týmu – Společný směr týmu, strategie, cíle, hodnoty, role a zodpovědnosti. Co funguje a co zlepšit? 
 • Co se musíme naučit jako jednotlivci a tým. SMART cíle a zadání pro Den 3
 • Rozvojová schůzka a kontrola 
 • Program od propojení jednotlivce se sebou a týmem až po sladění týmu, vydefinování konkrétní potřeby na čem dále jako tým pracovat
 • Týmová aplikace na sdílení zkušeností v mezidobí, zadávání úkolů a sledování jejich plnění, vedení k důslednosti
 • V aplikaci stanovení osobních cílů na mezidobí, matice klíčových kompetencí dokončení a sdílení, týmové hodnoty a společný směr – žití a příklady, příprava na příště na sdílení zkušeností
 • Finanční hra na rozvoj finančního zdraví
 • Sdílení zkušeností z praxe
 • Návaznost na “Efektivní využití zdrojů a rozvoj potenciálu týmu”.  Prohloubení v potřebných tématech
 • Situační styly vedení a řízení lidí, týmové aktivity na využití různých stylů řízení
 • Work life balance

Neváhejte nás kontaktovat

Rychle zjistíme, jak Vaší firmě
nebo týmu můžeme pomoci.

 +420 602 293 221

  jarda@tymovaakademie.cz

 
Kontakt
Jarda Chroňák
jarda@tymovaakademie.cz
+420 602 293 221
Adresa
Týmová Akademie s.r.o.
Sídlo: Hůrka 64,
Hradiště, 397 01 Písek
IČ: 07939817

Zásady ochrany osobních údajů